Tăng Duy Tân – Dạ Vũ

[00:00.000] 作词 : Tăng Duy Tân
[00:01.000] 作曲 : Tăng Duy Tân
[00:03.537] Bài Hát: Dạ Vũ
[00:19.509] Khi màn đêm vừa buông
[00:22.256] Mưa vừa tuôn ở trên mái hiên
[00:23.904] Em vẫn cứ uống
[00:26.407] Sương còn vương hàng trăm
[00:27.752] nỗi đau như kéo em xuống
[00:30.656] Nơi vực sâu tận cùng trái tim khô cằn sỏi đá
[00:35.977] Chân trời xa vắng đưa con tim em đi về đâu
[00:40.216] Sóng xô muồn trùng
[00:41.266] Đẩy đưa tháng năm yêu lần đầu
[00:44.472] Chưa từng cho phép suy tư
[00:46.336] Em không cho mình đau
[00:47.836] Nhưng sâu trong thâm tâm trái tim
[00:49.902] em đang không ngừng nhỏ máu
[00:52.717] Vì lỡ say trong một vòng tay ai
[00:55.840] Dành cả tương lai đổi lấy nỗi buồn
[01:01.362] Từ đó em không còn cần ai thương
[01:04.579] Giọt sầu ai vương
[01:06.346] Nước mắt em tuôn
[01:10.253] Giữa đêm dài
[01:48.121] Màn đêm ôm lấy em
[01:51.397] Giữ em trong giấc mộng ngày còn ấm êm
[01:56.644] Một hàng mi lấm lem
[01:59.836] Ngả lưng bên nỗi buồn chẳng thể đong đếm
[02:04.556] Chân trời xa vắng đưa con tim em đi về đâu
[02:08.841] Sóng xô muồn trùng
[02:09.860] Đẩy đưa tháng năm yêu lần đầu
[02:13.148] Chưa từng cho phép suy tư
[02:14.687] Em không cho mình đau
[02:16.348] Nhưng sâu trong thâm tâm trái tim
[02:18.500] em đang không ngừng nhỏ máu
[02:21.292] Vì lỡ say trong một vòng tay ai
[02:24.396] Dành cả tương lai đổi lấy nỗi buồn
[02:29.961] Từ đó em không còn cần ai thương
[02:33.161] Giọt sầu ai vương
[02:34.916] Nước mắt em tuôn
[02:38.708] Giữa đêm dài

作词 : Tăng Duy Tân
作曲 : Tăng Duy Tân
Bài Hát: Dạ Vũ
Khi màn đêm vừa buông
Mưa vừa tuôn ở trên mái hiên
Em vẫn cứ uống
Sương còn vương hàng trăm
nỗi đau như kéo em xuống
Nơi vực sâu tận cùng trái tim khô cằn sỏi đá
Chân trời xa vắng đưa con tim em đi về đâu
Sóng xô muồn trùng
Đẩy đưa tháng năm yêu lần đầu
Chưa từng cho phép suy tư
Em không cho mình đau
Nhưng sâu trong thâm tâm trái tim
em đang không ngừng nhỏ máu
Vì lỡ say trong một vòng tay ai
Dành cả tương lai đổi lấy nỗi buồn
Từ đó em không còn cần ai thương
Giọt sầu ai vương
Nước mắt em tuôn
Giữa đêm dài
Màn đêm ôm lấy em
Giữ em trong giấc mộng ngày còn ấm êm
Một hàng mi lấm lem
Ngả lưng bên nỗi buồn chẳng thể đong đếm
Chân trời xa vắng đưa con tim em đi về đâu
Sóng xô muồn trùng
Đẩy đưa tháng năm yêu lần đầu
Chưa từng cho phép suy tư
Em không cho mình đau
Nhưng sâu trong thâm tâm trái tim
em đang không ngừng nhỏ máu
Vì lỡ say trong một vòng tay ai
Dành cả tương lai đổi lấy nỗi buồn
Từ đó em không còn cần ai thương
Giọt sầu ai vương
Nước mắt em tuôn
Giữa đêm dài

Vk – 小城谣 – 酷歌词
吴若希 – 别再记起 – 酷歌词
Tác giả

Bình luận

Leave a Message

Registration isn't required.

Inform INC News - Breaking News, Latest News and Videos