Đinh Đại Vũ – Huynh Đệ À

[00:00.96]Đinh Đại Vũ、KN – Huynh Đệ À

[00:23.36]Từng tháng năm trôi qua

[00:25.08]Chẳng thể nào hiểu ra

[00:26.96]Vì sao năm xưa người vội bước đi

[00:33.18]Còn nhớ mãi hình bóng ngày tháng

[00:35.81]Nguyện khắc sâu

[00:37.33]Bên chum rượu nồng người

[00:39.35]Thích cạn chén với ta

[00:43.26]Vẫn nhớ mãi hồi ức nhớ về anh

[00:47.62]Từ trong ta chỉ muốn gọi tên người có hay

[00:53.60]Bôn ba nơi phong trần

[00:55.63]Phiêu bạc gió sương tận tâm can

[00:59.02]Nỗi sầu bi như giằng xé

[01:02.62]Huynh đệ ơi huynh đệ à

[01:07.57]Cuộc sống có tốt không

[01:09.85]Có khỏe không

[01:12.63]Chẳng hồi âm về đây

[01:15.16]Chẳng hỏi thăm thế sao

[01:17.81]Một câu quan tâm nào thấy đâu

[01:23.08]Huynh đệ ơi huynh đệ à

[01:27.79]Vì cuộc sống ở nơi đây bình yên

[01:32.85]Trần gian phong ba độc mình nơi xứ xa

[01:38.04]Chờ đợi tin anh huynh đệ ơi

[01:42.60]Anh sẽ quay về

[02:06.89]Từng tháng năm trôi qua

[02:08.56]Chẳng thể nào hiểu ra

[02:10.74]Ở phương trời nào cuộc sống anh có ổn không

[02:17.01]Nhân gian rộng lớn

[02:18.48]Nước cờ anh từng bước đi

[02:20.85]Vạn điều tâm tư

[02:22.73]Vẫn tin anh thành công

[02:26.88]Khi đông qua đi nhất định anh quay về

[02:30.93]Về lại nơi xưa cha mẹ già ngóng trông

[02:36.99]Kết thúc tháng ngày phiêu du

[02:39.37]Về nơi chốn an yên

[02:41.20]Đàm đạo thâu đêm

[02:42.76]Ly rượu cay cùng tri kỉ

[02:46.21]Huynh đệ ơi huynh đệ à

[02:51.11]Cuộc sống có tốt không

[02:53.44]Có khỏe không

[02:56.18]Chẳng hồi âm về đây

[02:58.71]Chẳng hỏi thăm thế sao

[03:01.35]Một câu quan tâm nào thấy đâu

[03:06.37]Huynh đệ ơi huynh đệ à

[03:11.33]Vì cuộc sống ở nơi đây bình yên

[03:16.35]Trần gian phong ba độc mình nơi xứ xa

[03:21.46]Chờ đợi tin anh huynh đệ ơi

[03:26.71]Huynh đệ ơi huynh đệ à

[03:31.57]Cuộc sống có tốt không

[03:33.80]Có khỏe không

[03:36.63]Chẳng hồi âm về đây

[03:39.10]Chẳng hỏi thăm thế sao

[03:41.80]Một câu quan tâm nào thấy đâu

[03:46.81]Huynh đệ ơi huynh đệ à

[03:51.77]Vì cuộc sống ở nơi đây bình yên

[03:56.78]Trần gian phong ba độc mình nơi xứ xa

[04:01.94]Chờ đợi tin anh huynh đệ ơi

[04:06.60]Anh sẽ quay về

Đinh Đại Vũ、KN – Huynh Đệ À
Từng tháng năm trôi qua
Chẳng thể nào hiểu ra
Vì sao năm xưa người vội bước đi
Còn nhớ mãi hình bóng ngày tháng
Nguyện khắc sâu
Bên chum rượu nồng người
Thích cạn chén với ta
Vẫn nhớ mãi hồi ức nhớ về anh
Từ trong ta chỉ muốn gọi tên người có hay
Bôn ba nơi phong trần
Phiêu bạc gió sương tận tâm can
Nỗi sầu bi như giằng xé
Huynh đệ ơi huynh đệ à
Cuộc sống có tốt không
Có khỏe không
Chẳng hồi âm về đây
Chẳng hỏi thăm thế sao
Một câu quan tâm nào thấy đâu
Huynh đệ ơi huynh đệ à
Vì cuộc sống ở nơi đây bình yên
Trần gian phong ba độc mình nơi xứ xa
Chờ đợi tin anh huynh đệ ơi
Anh sẽ quay về
Từng tháng năm trôi qua
Chẳng thể nào hiểu ra
Ở phương trời nào cuộc sống anh có ổn không
Nhân gian rộng lớn
Nước cờ anh từng bước đi
Vạn điều tâm tư
Vẫn tin anh thành công
Khi đông qua đi nhất định anh quay về
Về lại nơi xưa cha mẹ già ngóng trông
Kết thúc tháng ngày phiêu du
Về nơi chốn an yên
Đàm đạo thâu đêm
Ly rượu cay cùng tri kỉ
Huynh đệ ơi huynh đệ à
Cuộc sống có tốt không
Có khỏe không
Chẳng hồi âm về đây
Chẳng hỏi thăm thế sao
Một câu quan tâm nào thấy đâu
Huynh đệ ơi huynh đệ à
Vì cuộc sống ở nơi đây bình yên
Trần gian phong ba độc mình nơi xứ xa
Chờ đợi tin anh huynh đệ ơi
Huynh đệ ơi huynh đệ à
Cuộc sống có tốt không
Có khỏe không
Chẳng hồi âm về đây
Chẳng hỏi thăm thế sao
Một câu quan tâm nào thấy đâu
Huynh đệ ơi huynh đệ à
Vì cuộc sống ở nơi đây bình yên
Trần gian phong ba độc mình nơi xứ xa
Chờ đợi tin anh huynh đệ ơi
Anh sẽ quay về

G.E.M.邓紫棋 – 光年之外 – 酷歌词
张韶涵 – 遗失的美好 – 酷歌词
Tác giả

Bình luận

Leave a Message

Registration isn't required.

Inform INC News - Breaking News, Latest News and Videos